top of page
Veikart for den norske solkraftbransjen mot 2030

Norsk solkraftbransje kan produsere nok strøm til alle landets husholdninger innen 2030.

 

Solkraft vil i løpet av de neste to tiårene bli den største aktøren i kraftmarkedet. Dette vil kreve investeringer av flere titusentalls milliarder kroner og massiv sysselsetting på verdensbasis.

Bruk av solkraft vil også vokse i Norge, først i miljøvennlige bygg, deretter i større kraftverk. Samlet sett vil veksten i solkraft føre til betydelige muligheter for norsk næringsliv og samfunn.

Solkraft vil bli den største aktøren innen kraftproduksjon i god tid før 2040. Den globale solenergibransjen omsetter nå årlig for 1000 milliarder NOK. Det forventes investeringer av mellom 15 000 og 24 000 milliarder kroner i solkraftverk på verdensbasis fram mot 2030. Dette er en enorm mulighet for Norge. 

Veikartet viser at den samlede sysselsetting i en bred, norsk solenergibransje kan nå 
10 000 årsverk i 2030. Samtidig vil den årlige omsetningen samlet nå minst 
60 milliarder kroner. Dette vil i hovedsak komme fra aktører innen disse feltene:

•    Installasjon av solcelleanlegg i Norge
•    Utvikling og drift av solparker i utlandet
•    Eksport av miljøvennlig silisium til bruk i solcellepaneler
•    Eksport av teknologi og løsninger for flytende solkraftverk
 

 

 

Les hele rapporten her: 

 

 

 

bottom of page