top of page
Solen er en naturlig, miljøvennlig og kostnadsfri energikilde.

 

 

Støtteordninger

 

Du får inntil 47 500 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

El-produksjon med solceller betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol. Du kan også få støtte til el-produksjon med vindmøller eller vannkraftverk. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til nettselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

 

Solcelleanlegg egner seg godt for deg som:

  • Ønsker å produsere egen strøm.

  • Har en plusskundeavtale med nettselskapet om produksjon av strøm.

  • Er interessert i å ta i bruk ny, grønn teknologi.

 

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din. Du bør avklare med dem om det finnes lokale krav til byggemelding. Noen kommuner tillater for eksempel ikke solceller på tak eller fasader.

Du kan også få støtte til solceller i din fritidsbolig. 

Les mer om Enova sin støtteordning her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/solenergi/solcelleanlegg/

Beskatning av overskuddstrøm og plusskundeordning

Installerer du et solcelleanlegg på taket og produserer din egen strøm så får du tariff-fritak for nettleien, på den strømmen du selv produserer. Er det for eksempel en dag hvor anlegget produserer mindre enn ditt eget forbruk så betaler du kun for den strømmen og nettleien du bruker.

 

Produserer du mer strøm enn det du bruker, og blir med på en plusskundeordning, kan du selge tilbake din egen overskudds-strøm til nettselskapet. Nettselskapet er ikke forpliktet til å inngå en slik ordning så det er lurt å høre med dem på forhånd. Selger du tilbake din egen overskudds-strøm vil du få betalt spot-pris. Du betaler heller ikke skatt eller moms for å selge strøm.

 

For deg som privat produsent kan det allikevel være lurt å sjekke med skattemyndighetene om hvor mye du kan tjene som bi-inntekt uten å skatte for det.

bottom of page