Solenergi

Solen er en naturlig, miljøvennlig og kostnadsfri energikilde.

 

 

Solceller/solcelleanlegg

 

Solceller betegnes ofte som PV (PhotoVoltaics). Et solcellepanel er bygget opp i tynne lag av halvledere (som f.eks Silicium), antireflektorisk glass, isoleringslag samt en aluminiusramme som holder det sammen. Det er sammensatt av mange små celler og det har ingen bevegelige deler eller veske i konstruksjonen. Solceller brukes til å produsere elektrisitet fra solen. Til tross for navnet, solcelle, trenger ikke panelene direkte solskinn - de virker også i overskyet vær. Det er lyset som aktiviserer solcellen, og ikke solstrålene. De vanligste krystallinske solcellepanelene er monkrystallinske og polykrystallinske. Monokrystallinske består av silisiumskrystall, mens polykrystallinske består av flere silisiumskrystaller.

 

Et solcelleanlegg er en miljøvenlig måte å produsere elektrisitet til ditt hjem. Essensen til et solcelleanlegget er å produsere ekstra energi som enten blir brukt av deg eller sendt ut på nett. Teknologien som omhandler solceller er relativ gammel, men har opplevd en stor teknologisk utvikling de siste årene. De to mest vanlige typer solcelleanlegg er enkeltstående samt nett-tilknyttede anlegg. De enkelstående anleggene kan brukes til elektriske artikler i husholdningen eller for å lade opp batterier, slik at en kan bruke elektrisiteten senere. Er anlegget nett-tilknyttet sendes elektrisiteten som ikke blir brukt ut på strømnettet, og din strømleverandør kjøper strømmen du ikke bruker.

 

Fordeler

 

  • Stort sett vedlikeholdsfrie

  • CO2 reduserende teknologi (ingen forurensning)

  • Ingen bevegelige deler

  • Støyfri

  • Lang levetid ( 20-30 år)

  • Kan integreres i fasaden

 

 

Støtteordninger

 

Solenergi og el-produksjon

Hos Enova kan du få tilbake 35% av dokumentert totalkostnad, inkludert merveriavgift for et solcelleanlegg. Du har rett til å få tilbake makimalt 10 000 kr, pluss 1250 per kW installert effekt opp til 15 kW. Du kan søke søke på tilskuddet inntil et år etter selve installasjonen. Husk å spare på kvitteringer. Her kan du søke om tilskuddet - lenke

 

Ønsker du å lære mer om solenergi se websiden www.fornybar.no/solenergi

 

Beskatning av overskuddstrøm og plusskundeordning

Installerer du et solcelleanlegg på taket og produserer din egen strøm så får du tariff-fritak for nettleien, på den strømmen du selv produserer. Er det for eksempel en dag hvor anlegget produserer mindre enn ditt eget forbruk så betaler du kun for den strømmen og nettleien du bruker.

 

Produserer du mer strøm enn det du bruker, og blir med på en plusskundeordning, kan du selge tilbake din egen overskudds-strøm til nettselskapet. Nettselskapet er ikke forpliktet til å inngå en slik ordning så det er lurt å høre med dem på forhånd. Selger du tilbake din egen overskudds-strøm vil du få betalt spot-pris. Du betaler heller ikke skatt eller moms for å selge strøm.

 

For deg som privat produsent kan det allikevel være lurt å sjekke med skattemyndighetene om hvor mye du kan tjene som bi-inntekt uten å skatte for det.