Solfangere og solvarme

En solfanger absorberer strålingsenergi fra solen og omdanner energien til varme. Denne transporteres videre til forbruk eller til et varmelager. I en aktiv solfanger varmes en mørk, absorberende overflate opp av solenergien. 

Solfangere bruker solenergien til å varme opp en sirkulerende væske. Varmen brukes vanligvis til oppvarming av tappevann, men også til romvarme via eksempelvis vannbåren gulvvarme. En solfanger omdanner typisk 60-80 % av solenergien til varme, mens solcellepaneler som produserer elektrisitet, omdanner kun 12-20 % av energien til strøm.

 

Det finnes i hovedsak to ulike solfangertyper for boliger: Vakuumrørsolfangere som er glassrør med vakuum, og plane solfangere. Vakuumrørsolfangere leverer litt mer energi per areal enn plane solfangerne, men sistnevnte har lavest pris og lengst levetid. Vakuumrørsolfangerne er ofte et logisk valg dersom man har veldig lite tilgjengelig areal på taket. De plane solfangerne kan felles inn i selve taket, noe som gir et penere resultat. Årlig innstrålt solenergimengde i Norge er fra drøye 1.000 kWh/m2 i sør til 700 kWh/m2 i nord på horisontal flate. Den optimale vinkelen er 35-45 grader opp fra horisontalplanet og sørvendt retning. Sør-øst og sør-vest går også fint og gir ca 5 % mindre energi. Innstrålt solenergi på Sørlandet og Østlandet kan sammenlignes med Tyskland, som har satset tungt på produksjon av solkraft og solvarme. Årsaken til at solfangere er mer utbredt i for eksempel Tyskland, er høyere strømpriser der enn i Norge.

Støtteordninger

Vi skaffer det meste innen solfangere av ulike design, farger og utførelser. Ta kontakt om du er interessert så finner vi den beste løsningen til ditt behov. Enova støtter installasjon av solvarmeanlegg.

 

Privathusholdninger får dekket 25% av totalkostnad, maksimum 10 000 kr pluss 200 kr ekstra per kvadratmeter solfanger som installeres. Det er satt en øvre grense på 25 m².

Drift av system med solfanger

Det viktigste å passe på når du drifter et solvarmeanlegg er å sjekke at solfangersystemet er tett og at væsken ikke lekker ut. Når anlegget monteres skal rørlegger trykkteste anlegget for å sjekke om det er tett. Etter for eksempel fem-seks år kan det være lurt å få testet om kjølevæsken fortsatt er god nok.

Noe av faren med solanlegg er at det ved feil dimensjonering kan bli for varmt. Det som kan skje da er at anlegget begynner å koke og væsken mister sine egenskaper. At et anlegg koker er ikke farlig, da blåser bare noe av væsken ut gjennom en sikkerhetsventil, men normalt skal ikke det hende. Det kan være en fordel å for eksempel ha et bad som alltid har vannbåren gulvvarme på, eller eventuelt en kjeller som kan ha en liten lunk hele året. Det er det mange som ønsker uansett. Med et solanlegg vil man da ha gratis utnyttelse store deler av sommerhalvåret. Det første året kan det være fornuftig å ha et tettere tilsyn til anlegge og følge med på om det virker som det skal. Det er ofte i denne perioden man avdekker eventuelle feil. Integrate Renewables støtter gjerne med dette om ønskelig. 

Distribusjon av varmen gjennom gulvvarme eller veggheng

Varmen fra anlegget kan distribueres på to måter: Gjennom rør i gulvet eller vegghengte løsninger som radiatorer eller viftekonvektorer. Det er gode argumenter for begge deler, og også noen ulemper. Radiatorer og viftekonvektorer har rask responstid, der nattsenking vil fungere. De plasseres også normalt under vinduer for å ta kaldraset fra vinduene. Dette er særlig viktig dersom man har gamle vinduer. Viftekonvektorer kan fungere bra for oppvarming av større rom, men fører samtidig til mer støy enn radiatorer.

 

Ulempene er at radiatorer er synlige og påvirker muligheten for møblering. De fungerer også som støvsamlere. Ulempen med gulvvarme er det kan bli noe tregere responstid, det vil si at det tar lenger tid å få temperaturen opp eller ned. Dette avhenger av hvor dypt rørene ligger. Fordelen er at denne løsningen ikke er synlig, det gjør det lettere å møblere. I tillegg gir det god komfort. Derimot vil gulvvarme ikke kunne ta kaldraset fra gamle vinduer på en like bra måte. I mange tilfeller er det også dyrere å installeregulvvarme enn radiatorer.

Huskeliste

Vi i Integrate Renewables tilbyr solfangere som er godkjente og som har egenskaper egnet for norsk klima. Ellers kan det være lurt å passe på vinkel og plassering av solfangerne. Her må man også velge om man ønsker plane solfangere eller vakuumrørsolfangere. De plane solfangerne er litt mindre effektive, men samtidig en god del lavere i pris. Hvis det er nok areal tilgjengelig, er det derfor ofte billigere å legge et ekstra plan solfanger for å få samme totaleffekt som vakuumrørsolfangere. Plane solfangere har også lengre levetid, er mer estetisk tiltalende, og kan felles inn i taket om dette er ønskelig. Vær klar over at solfangerne blir veldig varme når de er i drift. Ikke plasser dem slik at barn (eller voksne) kan komme til å berøre overflaten.

 

I denne veilederen fra Norsk VVS kan du lese mer solfangere: veileder.pdf 

Andre løsninger

BELVA-LOGO-3farger.JPG

© 2020 by Integrate Renewables AS, Godesetdalen 10, 4034 Stavanger.                                                                                                                                                 org. nr. 913477715