top of page
DSC_0725
DJI_0676
screen_b5a7afc7c0e8f0ee_1581675186797
screen_36caa73ecf3b1bd6_1581433571434
Sola Airport Arena
Drøbak Montessori Ungdomsskole
Semi-integrert solcelleanlegg
304 solcellepaneler på driftsbygg
Solcelleanlegg med back-up lagring
Rennesøy kommune
Flatt tak med solceller Kristiansand
Solceller på garasjetak | Hundvåg
Solceller | Integrate Renewables
0005 Vestliveien 3 - Lyse.JPG
Solceller | Integrate Renewables
Solceller | Integrate Renewables
1193_Åsenkroken.JPG
04 Testanlegg Integrate Renewables.jpg
05 Testanlegg Z-energi.JPG
Solceller | Integrate Renewables
Solceller | Integrate Renewables
Solceller | Integrate Renewables
Solceller | Integrate Renewables
Solceller | Integrate Renewables
Solceller | Integrate Renewables
Solceller | Integrate Renewables
Solceller | Integrate Renewables
Solceller | Integrate Renewables

Referanseprosjekter

Her kan du se noen utvalgte referanseprosjekter:

NMI Mekaniske

DJI_0676.JPG

I forbindelse med NMI Mekaniske sitt Energi 4.0 prosjekt har vi installert vår 760V DC mikronett løsning og koblet til 340 solcellemoduler fra taket sammen med en felles høyeffektiv batteribank.

Resultatet har blitt til at de har fått nedjustert effekt-inntakene sine under effekt-ledd grensen på 80kW på begge inntakene.

Målet er å reduserer energikostnadene med over 75%, og med solcelleanlegg på taket og våre energisystemløsninger blant annet kombinert sensorteknologi er de allerede på god vei mot målet

Byfjordparken i Stavanger

DJI_0059.JPG

Rennesøy Sykehjem

Rennesøy Sykehjem

Rennesøy_kommune_IR_AS.JPG

Rennesøy Sykehjem er Norges første hybride sykehjem.

Her har vi montert solcelleanlegg på 4 ulike takflater, og koblet det til nett, og sammen med en stor batteribank i kjelleren.

Batteriene har flere funksjoner, i tillegg til å lagre overskuddsenergi har de både en peak-shaving funksjon i tillegg til at de gir backup til kritisk utstyr på sykehjemmet.

På Byfjorparken i Stavanger installerte vi et 83kWp solcelleanlegg på sedumtaket sommeren 2019.

Solcellemdoulene ligger i et øst/vest vendt skinnesystem og dekker 50% av takarealene.

Det er benyttet 2 stk. SMA Core 1 vekselrettere, og solcelleanlegget vil produsere nok energi til å gjøre enkelte leietakere selvforsynte med egenprodusert fornybar energi

Orkdal Folkehelsesenter

screen_36caa73ecf3b1bd6_1581433571434.jp

På Orkdal folkehelsesenter har vi montert 5 solcelleanlegg på tilsammen 371,4kWp, som er integrert på et 760V DC mikronett som forbinder OFHS med klatrehallen og Orklahallen.

 

Vi har også installert et felles 270kWh energilager for lagring av overskuddsenergi og peak-shaving av effekt-toppene som blant annet vil komme som følge av elbil og elbuss lading.

Mikronettet muliggjør også optimalisert energiflyt mellom bygningene.

screen_f5da21a118cc5b9e_1581433616867.jp

Drøbak Montessori Ungdomsskole

20180508_131117.jpg

Drøbak Montessori Ungdomsskole er Norges første Powerhouse Ungdomsskole. Der har vi installert noen av markedets beste solcellemoduler på solskiven tegnet inn av Snøhetta Arkitektkontor. Solcelleanlegget består av 90 solcellemoduler på tilsammen 30,2kWp.

Nye Jordal Amfi

20191212_094649.jpg
20191211_140457.jpg

Solcelleanlegget på Nye Jordal Amfi er ferdigstilt med 124 kWp installert effekt montert på flatt tak og har tilsammen 420 sørvendte solcelllemodul. Nye Jordal Amfi kan med dette bli verdens mest energieffektive ishall.

Sola Airport Arena

20180731_112022.jpg

Solcelleanlegget på Sola Airport Arena har 66,12kWp installert effekt montert på flatt tak med tilsammen 228 solcelllemodul. I tillegg har vi levert en 86kWh batteribank som skal lagre overskuddsenergi og redusere effekt-toppene som oppstår ifbm. lading av elbilene. Sola Airport Arena har som mål å være å være Europas smarteste næringsbygg.

Ren energi til landbruket

Driftbygninger til spesielt landbruket er svært god egnet til produksjon av fornybar energi, takene er der, og bygget og bygningene rundt, trenger energien. 

Med solcelleanlegg på driftsbygningen produserer du din egen energi, og redusere dine energikostnader, hver eneste dag.

Driftsbygg for høns på Heskestad

Solcelleanlegget på dette Hønsehuset på Heskjestad er på hele 88kWp installert effekt montert på skrått tak og har tilsammen 304 solcelllemoduler. Det benyttes egen trafo for å integrere anlegget til eksisterende nett.

Kyllinghus på Heskestad

I dette smarte kyllinghuset Heskestad i Lund har vi installert et solcelleanlegg på 36,2kWp. I tillegg er det en batteribank på 28kWh for backup og lagring av overskuddsenergi, samt at driftsbygningen i perioder med høyt forbruk har tilgang til ekstra energi ut over det som er tilgjengelig fra nettet. I tillegg har vi utført oppgraderinger av den de tekniske anleggene for å øke egenforbruket. Det benyttes egen trafo for å integrere anlegget til eksisterende nett.

Driftsbygg for geiter i Vindafjord

Solcelleanlegget på geite driftsbygget i Vindafjord er bygget med 32,4kWp installert effekt og er semi-integrert på skrått tak og har tilsammen 120 solcelllemodul. Det benyttes egen trafo for å integrere anlegget til eksisterende nett.

Hafrsfjord

På Hafrsfjord i Stavanger er det montert solcelleanlegg på enebolig. Anlegget består av 32 solcellemoduler og har en installert effekt på 8,3 kW. Det er montert på ståltak og har vært i drift siden sommeren 2016. 

Våland

På Våland i Stavanger er det montert solcelleanlegg på enebolig. Anlegget består av fire panel og har en installert effekt på 1 kW. Det er montert på tak med standard takstein og har vært i drift siden våren 2015. Solcelleanlegget er gjort tilgjengelig for offentligheten og kan følges her.

Ålgård

På Ålgård er det montert et solcelleanlegg på enebolig. Både garasje og tak ble benyttet og den installerte effekten er på 9,35 kW. Anlegget er montert med skinnesystem som festes i treverket under taksteinene og har vært i drift siden sommeren 2015.

 

Solcelleanlegget er gjort tilgjengelig for offentligheten og kan følges her.

Figgjo

På Figgjo er det satt opp et anlegg på enebolig med sokkelleilighet. Solcelleanlegget har en installert effekt på 2,4 kW og dekker 16 m2. Det er montert med en 20 graders helning mot sørvest med et skinnesystem som festes i treverket under taksteinene. Anlegget har vært i drift siden høsten 2014 og er koblet opp til nett og kan følges her.

Madlaforen

På madlaforen er det montert åtte norske solcellepanel på flatt tak. Anlegget har en installert effekt på på 2 kW og ble satt opp våren 2015. Anlegget er nedsenket i grusen på taket og har defor begrenset synlighet.

bottom of page