top of page
Samarbeidspartnere i FoU prosjekter

 

 

Støtte og samarbeidspartnerer ifbm. FoU

 

Gode samarbeid øker muligheten for suksess. Om det er i FoU prosjekter eller kommersielle prosjekter har vi alltid Teamwork som fokus, både internt og med alle interessentene til prosjektene våre for å sikre god kvalitet ifbm. prosjektering og montasje av solceller, energilager og styringssystemene

 

Rogaland Fylkeskommune

 

Integrate Renewables har mottatt støtte fra Rogaland Fylkeskommune gjennom VRI for å gjennomføre bølgeanalyse på solcellemoduler til prosjektet " IRene - Kraftflåten, en hybride fornybare energiproduksjonsflåte". 

 

Bølgeanalysen er utført av Uni Reaserch Polytech 

 

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Naeringsutvikling/VRI-Rogaland/(language)/nor-NO

 

Forskningsrådet

 

Integrate Renewables har mottatt støtte fra Forskningsrådet gjennom SkatteFUNN for prosjektet " IRene - Hybride fornybare energiproduksjonsanlegg". 

 

www.forskningsradet.no/skattefunn

 

 

St Olav

 

Integrate Renewables samabeider med St.Olav videregående skole gjennom lektor 2 programmet med utvikling av forelesningsutstyr og foredrag i forbindelse med fornybar energiproduksjon.

 

www.st-olav.vgs.no

bottom of page