top of page

Tekniske data

IRene Kraftflåten kan leveres i flere materialer og størrelser, følgende data gjelder for standard modellen.

 

 • Dimmensjoner: Flåten er 25 meter lang og 15 meter bred

 • Fribordhøyde: 1 meter

 • Høyde til overkant tak 2,5 meter

 • Høyde til overkant vindmølle: 10 meter

 • Solcelleanlegg: 81kWp

 • Vindmøller: 15kW

 • Batteribank: 161kWh

 • Systemspenning: 760V DC

 • Integrasjonsspenning: 400V AC

 

Integrate Renewables AS fikk designrettighetene for konseptet i 2017.

Andre bruksområder

IRene Kraftflåten kan designes til ulike formål og lokasjoner på land og i sjøen;

 • Øyer

 • Områder uten eller med for lite tilgjengelig energi

 • Midlertidige anleggsområder

 • Beredskap

 • Dam-overvåking og styring

 • Militære operasjoner

 • Sivil beredskap

IRene Kraftflåten

- En Kraftflåten som er optimalisert for å produsere maksimalt sol- og vindkraft, med eget energilager for overføring av energi når den trengs.

 

 

IRene Kraftflåten kan leveres i flere størrelser, både til sjøen og på land. Da den er mobil, kan skaleres etter kundens behov og ønsker, og er da også svært fleksibel i forhold til plassering i forhold til hver enkelt lokasjon.

I utviklingsfasen ble det gjennomført flere bølgeanalyser, og kraftflåten kan nå leveres med en konstruksjon av enten betong, stål eller kompositt.

Unike fordeler med IRene Kraftflåten

IRene Kraftflåten kan i perioder gjøre det mulig å drifte hele oppdrettsanlegget uten generatordrift. Det er kun ved høy foringsaktivitet det vil være behov for ekstra energi.

Med IRene Kraftflåten kan vi derfor opp til halvere dieselforbruket, noe som igjen mer enn halvere CO2 og NOx utslippene.

Redusert driftstid på dieselaggregatene gir også betydelig lavere støyforurensing. Med redusert dieselforbruk, reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader gir det en tilbakebetalingstid på IRene Kraftflåten på under 10 år.

IRene Kraftflåten gir ikke bare et betydelig bidrag for å redusere utslippene slik at du bidrar til det grønne skiftet, den gir også reduserte driftskostnader, allerede fra første dag i drift.

Vi tilbyr nå også leasing av IRene Kraftflåten til meget gode betingelser.

Ta kontakt i dag for mer informasjon og tilbud på IRene Kraftflåten til din lokasjon.

bottom of page