top of page

IRene Kraftcontainer

Med bakgrunn i den siste tids fokus på klimatiltak og elektrifisering av samfunnet vårt, så har Integrate Renewables utviklet et mobilt energilager - "IRene Kraftcontainer". Kontainerløsningene våre er skalerbare, fra 81kWh batteri til 648kWh, i containere fra 10 fot til 20ft.

Antall og type ladeløsning tilpasses kundebehovene til enhver tid

IMG_20210202_162402.jpg
  • Isolert 10ft container med dobbel dør og adskilt teknisk rom

  • Høy-effektive 81kWh batterier

  • Forberedt for IT og TN-nett

  • Hovedfordelingsskap / byggeskap inkludert måleromkobler og målertrafoer

20201127_132708_edited.jpg

Hvorfor har vi utviklet IRene Kraftcontaineren?

Oslo Kommune har noen av verdens mest ambisiøse klimamål og har bl.a. satt seg følgende målsetninger

  • Redusere CO2-utslipp med 50 prosent innen 2020

  • Redusere CO2-utslipp med 95 prosent innen 2030

Dette sammenlignet med 1990-nivå.

De andre større byene i Norge følger etter og har satt seg følgende målsetninger

  • Bergen skal være fossilfritt innen 2030

  • Stavanger skal ha en reduksjon på 80 prosent i klimagassutslipp innen 2030

  • Trondheim skal ha en reduksjon på 80 prosent i klimagassutslipp innen 2030

Norge i sin helhet har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030.

Alle disse tiltakene krever drastiske endringer og en av områdene det er blitt pekt på er utslippsfrie byggeplasser.

Gravemaskin.JPG

Bilde er hentet fra artikkel i klimaoslo.no (klikk på bildet for å komme til artikkelen)

Produsentene av anleggsmaskiner satser nå i storskala på å levere alle typer elektriske anleggsmaskiner. De første maskinene er allerede på plass, hvor bl.a. Volvo har lansert en produktlinje med elektriske gravemaskiner og hjullaster

Volvo-L25-electric-wheel-loader-Bauma-20
Volvo-L25-electric-wheel-loader-Bauma-20

Bildene er publisert med tillatelse fra Volvo Maskin AS

Produkt dokumenter

bottom of page