Hybrid PV-T system

 

Et hybridanlegg kombinerer en solfanger med solcellen. Solfangere er i sin enkleste form ikke annet enn en mørk overflate som absorberer sollys, og omsetter varmeenergien til vann. Dette vannet kan så brukes til oppvarming

Et PVT system inkluderer en solfanger som monteres under et strømproduserende solcellepanel. En typisk PV celle har en virkningsgrad på ca 15% under ideelle forhold. Når et PV panel blir varmet opp (som mørke objekter som sitter i direkte sollys har en tendens til å gjøre) vil både effektiviteten og levetiden bli redusert. Fjerner man noe av varmen vil panelet være nærmere i å oppnå sin ideelle effektivitet, og være mindre utsatt for varmerelaterte feil. I stedet for at den utstrålende varmen forsvinner kan man ved  bruke hybrid PVT paneler til å varme opp vann. PV-T er et hybrid solcellepanel som kombinerer funksjonaliteten til solfangere og elektriske solcellepaneler i ett panel. Panelene skaper ikke bare elektrisk, men også varmtvann for bruk i hjemmet. To funksjoner i samme investering!

 

En annen viktig fordel med hybrid PV-T panelene er at de tar opp mindre plass på taket. Det er ikke lenger kravet til å investere i separate paneler for å utføre de forskjellige funksjoner som kan se skjemmende ut. En type panel vil produsere både varmtvann og elektrisitet.

 

Varmen fraktes ved hjelp av en blanding av vann og glykol. Om temperaturen ut fra panelene overstiger en viss verdi, flyttes varmen ut fra panelene. Om panelene ikke er varme, vil det ikke pumpes vann til varmepumpen. Væsken går innom en akkumuleringstank, slik at pumpene ikke skrur seg av og på hele tiden.

Støtteordninger

Vi skaffer det meste innen solfangere av ulike design, farger og utførelser. Ta kontakt om du er interessert så finner vi den beste løsningen til ditt behov. Enova støtter installasjon av solvarmeanlegg.

 

Privathusholdninger får dekket 25% av totalkostnad, maksimum 10 000 kr pluss 200 kr ekstra per kvadratmeter solfanger som installeres. Det er satt en øvre grense på 25 m².

Andre løsninger

BELVA-LOGO-3farger.JPG

© 2020 by Integrate Renewables AS, Godesetdalen 10, 4034 Stavanger.                                                                                                                                                 org. nr. 913477715