Tradisjonelle vindturbiner

Kan kun installeres av en registert elvirksomhet.

Hva er vindkraft?

 

Vindkraft er energi som er omformet fra den fornybare bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi ved hjelp av en vindturbin. Vinden beveger vingene som via en rotor driver en generator inne i maskinhuset. Fra generatoren overføres den elektriske kraften i kabler og nett til forbrukeren. Dette er moderne vindkarft.

I hovedsak finnes det to forskjellige vindturbiner på markedet. Den horisontale og vertikale, men den horisontalakslede er tilnærmet enerådene på det kommersielle markedet.  Den horisontalakslede vindturbinen består av et tårn festet til et fundament, et maskinhus som er plassert på toppen av tårnet og en rotor med normalt tre vinger som er festet til maskinhuset. Les mer om teknologien for landbasert vindkraft her, og offshore her
 

Hvor kommer vinden fra?

Som de fleste andre energikilder stammer vindenergien fra solenergi som tilføres jorden. Vind er luftstrømmer som søker å utjevne trykkforskjeller i atmosfæren, som oppstår når solen varmer opp luftmassene ulikt på kloden. I Norge finner man de beste forholdene for vindkraftproduksjon langs kysten og i fjellområdene nær kysten. Vindforholdene varierer mye, og for å vurdere et områdets potensial for vindkraft må det blant annet gjennomføres grundige vindmålinger.

Logo dark.jpg
BELVA-LOGO-3farger.JPG

© 2020 by Integrate Renewables AS, Godesetdalen 10, 4034 Stavanger.                                                                                                                                                 org. nr. 913477715