Grønn plattform - Forprosjekt
 
  • Gjennom Grønn plattform ønsker regjeringen å utløse mer og raskere investeringer fra bedriftene i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Det vil styrke norsk eksport og verdiskaping, og gjøre oss i stand til å gjennomføre nødvendig grønn omstilling og skape grønn vekst. 

Prosjektansvarlig

Intergrate Renewables AS

Samarbeidspartnere

VIA Arena

Solenergiklyngen

Eldrift AS

solenergiklyngen.logo-web.png
original-horizontal-medium eldrift.png
VIA-logo-rgb (1).png

Formålet med vårt forprosjekt er å etablere et sterkt og handlekraftig konsortium bestående av hele næringskjeden for utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekter, fra forskningsmiljøer og tidlig planleggingsfase, til drift og vedlikehold etter ferdig utbygd prosjekt.

 

Vi skal gjennomføre et forprosjekt for å etablere grunnlaget til et hovedprosjekt med budsjett på minimum 150 MNOK, som skal være et utviklings- og forbildeprosjekt for bærekraftig utvikling og sirkulærøkonomi i prosjekter, drift og vedlikehold.

Vi skal muliggjøre bruk av resirkulerbare materialer, fornybar energi, og optimalisere arbeidsprosesser hvor læring og erfaringsoverføring har en viktig rolle. Dette skal løfte bransjen, teknologisk og organisatorisk, slik at Norge kan nå klimamålene.

Vi vil drive fram teknologiutvikling, omstilling og nye markeder.

 

Dermed skapes grønne jobber, et konkurransedyktig næringsliv og en mer bærekraftig fremtid. I forprosjektet vil vi danne et konsortium, avgrense temaer og spisse problemstillingene, samt utforme mål og planlagte demonstrasjons- og utviklingsaktiviteter. Dette danner grunnlag for søknad om et hovedprosjekt.

Gjennom forprosjektet skal det arbeides aktivt i 4 arbeidspakker;

Arbeidspakke 1:

Prosjektleder: Thomas Flinskau - Integrate Renewables AS

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser: Vi skal redusere utslipp fra bygge- og anleggsplasser gjennom å videreutvikle og kommersialisere nye løsninger.
Arbeidspakke 2:

Prosjektleder: Sigbjørn Ullestad - Eldrift

Drift og vedlikehold: Utslipp fra drifts- og vedlikeholdsfasen kan reduseres ved bruk av utslippsfrie maskiner, fornybar energi og sensorteknologi. 
Arbeidspakke 3:

Prosjektleder: Ellinor Meling - Solenergiklyngen

Materialer, ressursflyt og sirkulærøkonomi: Vi skal redusere utslipp fra materialbruk gjennom å kommersialisere nye løsninger som på grunn av kostnader ikke blir benyttet. Gjennom hovedprosjektet vil vi jobbe med å gjøre slike løsninger bærekraftige.
Arbeidspakke 4:

Prosjektleder: Helen Roth - VIA infrastruktur arena

Planlegging, logistikk, prosess og samhandling: Bedre planlegging, organisering og logistikk kan ifølge Klimakur redusere utslipp med 10%, styrke prosjektgjennomføringen og frigjøre ressurser. Vi skal utvikle bedre planleggings- og logistikksystemer. I benyttes i liten grad BIM-systemer for vei- og anleggsprosjekter. Slik digitalisering kan gi effektiviseringsgevinster i både bygge- og driftsfasen. Unngått nedbygging av myr forhindrer klimagassutslipp, og bedre koordinering med f.eks. mineral- og arkeologiske myndigheter kan hindre forsinkelser. 

I det grønne skiftet dannes nye markeder, og de som er raskt ute kan ta en markedsposisjon. Integrate Renewables og Eldrift trenger større markeder for å vokse videre.

Veiutbyggere vil gjennom prosjektet være i stand til å bygge mer bærekraftige veier til lavere kostnader.

Totalentreprenører vil kunne levere mer bærekraftige prosjekter og konkurransedyktige prosjekter.

Utslippsfrie anleggsmaskiner, bedre planlegging, bruk av solenergi, batteri og smarte energisystemer, samt forbedret logistikk, gir redusert ressursbruk og utslipp, og dermed grønn konkurransekraft for norsk industri.

Vi skal utvikle smartere, klimavennlige og mer kostnadseffektive bygge- og anleggsprosjekter. Et samarbeid i bransjen vil ha slagkraft og tyngde til å drive fram ny teknologi og nye løsninger, som vil skape grobunn for eksport, næringsutvikling og grønne jobber.

Ønsker du å høre mer er det bare å bli med på vår digitale Workshop 1 som starter torsdag 11 mars klokken 1300, ved å melde deg på en av følgende partner-linker: 

Påmelding gjennom Solenergiklyngen                                                                        Påmelding gjennom VIA infrastruktur arena

Har du interesse av å være en av aktørene som skal være med ifbm. delprosjekter eller hovedprosjektet etter workshop 1, enten med et av dine prosjekter, eller som utvikler/leverandør/entreprenør er det bare å melde din interesse på skjemaet under;

Meld din interesse for Workshop 2
Hva kan du bidra med, velg ett alternativ
arrow&v
Logo dark.jpg
BELVA-LOGO-3farger.JPG

© 2020 by Integrate Renewables AS, Godesetdalen 10, 4034 Stavanger.                                                                                                                                                 org. nr. 913477715