top of page

Optimaliserte energisystemer og smarte energiløsninger gir reduserte energikostnader og økt fleksibilitet

Smarte energisystemer og batteriløsninger

IRene iSolutions - En kommersiell plattform for omsetning av energi

IRene iSolutions gjør det mulig å bruke mikronett mellom bygningen og koble dem sammen til et felles energilager, for å redusere energitopper, og tilføre mer energi, når bygningene trenger det. 

IRene iSolutions muliggjør kommersiell handel av energi mellom bygning koblet sammen på et felles mikronett med felles energilager. Med vår løsning reduseres energikostnadene betydelig, samtidig som systemløsningen øker utnyttelsen av egenprodusert energi til opp mot 100%.

 

Energisystem via FerroAmp sin EnergyHub

Smarte energisystem til bygninger og områder

Stadig flere nye og eksisterende bygg opplever nå begrensninger i forhold til kostnadene på tilført energi til bygget og ulike laster, og tilgjengelig energi når den trengs.

Med vårt innovative 760V DC mikronett systemløsning vil vi ikke bare få høyere virkningsgrad fra solcelleanlegg der vi kan bruke flere takarealer til felles formål, vi lagrer overskuddsenergien til når det er behov for den, både i næringsbygg og i borettslag. Ikke bare får du økt bruk av egenprodusert fornybar energi, du får også økt kapasitet i eget nett da batteribankene våre tilfører energi i tillegg til eksisterende nett. 

 

Les mer...

IRene Kraftflåten

IRene Kraftflåten er optimalisert for å produsere maksimalt sol- og vindkraft, med eget energilager for overføring av energi når den trengs.
IRene Kraftflåten kan opp til halvere dieselforbruket til et oppdrettsanlegg, i tillegg til at den optimaliserte kraftflåten kan brukes til økt og stabil kraftforsyning til øyer eller andre områder uten eller med for lite tilført kraft fra nettet.
bottom of page