top of page

Optimalisert energistyring og smarte energisystemer gir reduserte energikostnader og økt fleksibilitet

Med vår innovative systemløsning får du økt utnyttelse av egenprodusert solenergi, lavere effekttopper og mer kapasitet ved bruk av energilager.

Dette gir deg som kunde bedre kontroll på energiflyten i eget bygg og område, større fleksibilitet og lavere energikostnader.

Energisystem via FerroAmp sin EnergyHub

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

Stadig flere nye og eksisterende bygg opplever nå begrensninger i forhold til kostnadene på tilført energi til bygget og ulike laster, og tilgjengelig energi når den trengs.

Med våre innovative styringssystemer og systemløsninger kan vi øke utnyttelsen av nye og eksisterende solcelleanlegg, redusere effekt-toppene og tilføre mer energi i periodene du trenger det

Nye bygg har nå blitt så energieffektive at de har et lite forbruk, som er relativt stabilt. Ofte holder det å installere kun 5 elbil ladestasjoner og så er effekt-toppene blitt dobbelt så store. Dette medfører betydelige økte energikostnader.

Det samme gjelder for eksempel borettslag og sameier. Når de nå bygger ut for lading av elbil, så blir effekt-toppene flere ganger større enn før, og grunnet begrensningene de har i nettet, vil de heller ikke få ladet så fort som de forventer, da lademønsteret til beboerne har svært høy samtidighet.

Med vårt innovative 760V DC mikronett systemløsning vil vi ikke bare få høyere virkningsgrad fra solcelleanlegg der vi kan bruke flere takarealer til felles formål, vi vil også lagre overskuddsenergien til når det er behov for den, både i næringsbygg og i borettslag. Ikke bare kan en da bruke egenprodusert fornybar energi, en har også i disse periodene økt kapasitet i eget nett, da batteribankene våre tilfører energi i tillegg til eksisterende nett.

Miljøtilpasning

Vår løsning kan integreres i eksisterende solcelleanlegg, og solcelleinstallasjonen kan i stor grad beholdes. Eksisterende elbil ladere kan beholdes.

Systemet kan bruke ulike typer batteriteknologier, slik at vi kan tilpasse batteribanken til byggenes forbruk.

Vi kan også gjenbruke batterier fra f. eks. elbiler eller elbusser. Dette øker også lønnsomheten, og reduserer miljøpåvirkningen betydelig i forhold til at det brukes batterier i systemet. For eksempel i Stockholm byttes batteriene i elbussene hvert 3. år, og da gjenbrukes de som batteribanker til solcelleanlegg.

Skalerbarhet

Med vår løsning kan alle deler av installasjonen skaleres opp og ned. Om det er blir flere solcelleanlegg, flere elbil-ladere, behov for større energilager, eller tilknytning til flere bygg, 760V DC mikronettet er modulbasert slik at det kan endres ved nye behov.

Det kan også benyttes ulike batteriteknologier, f.eks. kan brukte batterier fra f. eks. elbusser, gjenbrukes i dette systemet.

ACE teknologi

Med ACE teknologien som er integrert i dette systemet, kan vi også balansere de 3 fasene i bygget, slik at skjevlasten som bygge har, ikke føres videre ut på sentralnettet.

Man kan redusere faren for skade som følge av varmgang i det elektriske anlegget som følge av ubalanse mellom fasene.

Ace teknologi.PNG

Solcelleanlegg

Integrate Renewables sin nye systemløsning for det norske markedet kan integreres i eksisterende solcelleanlegg, og selvfølgelig bygges ifbm. nye bygg og solcelleanlegg.

Med vår innovative systemløsning, der vi også kan levere integrert batteri lager, vil energien fra solcelleanlegget lagres og kunne brukes i perioder med høy last, til peak-shaving, som gjør at effektavgiftene for bygget blir lavere.

I tillegg kan vi med vårt 760V DC nett overføre energi mellom bygg, slik at solcelleanlegget kan produsere strøm til nabobyggene.

På denne måten vil en ikke være nødt til å forsterke inntaket fra sentralnettet, eller bli pålagt økte avgifter dersom solcelleanlegget kommer utenfor plusskundeordningen.

20180731_112022.jpg

Batterianlegg

For å eliminere de største effekttoppene, og lagre deler av solenergien i batteribanker. Med vår løsning med som er modulbasert, bruker vi høyeffektive LiFePO4 battericeller med integrert BMS. Det modulbaserte systemet og styringen vår har åpen løsning for tilkobling av andre systemer, og kan utvides ved behov med like eller andre typer batterier.

Nilar storage solutions.PNG
bottom of page