top of page

Systemer for energilagring

Revolusjonerende løsning for sol- og energilagring fra Ferroamp
 
Hvordan fungerer Ferroamp-systemet?
 
Kraftelektronikk
Ferroamps vekselretter, The EnergyHub, er en toveiskonverter. En vekselretter for både energilagring og solenergi, koblet sammen av et DC Nanogrid.
 
Modulært system
Ferroamps system er skalerbart og bygget opp av ulike komponenter, som kan legges til eller fjernes avhengig av krav og ønsker. Når det passer din etterspørsel, kan du legge til Energy Storage eller Solar String Optimizer. 
 
Overvåkning
Ferroamps overvåkingsplattform, The Portal, lar deg visualisere energistrømmene i systemet. Vi tilbyr også ulike analysverktøy som hjelper deg med å undersøke energiforbruket.

For anlegg tilkoblet til nett

Vi kan optimaliserer energiflyten med integrasjon av høyeffektive batterier

 

Ved bruk av våre høyeffektive batterier vil du få betydelig redusert effekttoppene på bygninger og i områder (Peak-shaving), samtidig som du får mer tilgjengelig energi, når du trenger det..

 

Alle bygg som bygges etter TEK 17 eller bedre, har svært svært lite behov for energi til oppvarming og kjøling. Stadig flere opplever nå at det brukes like mye energi til ventilasjon som til varme.

Dette har ført til en revolusjonerende endring på energiflyten og effekt-toppene for bygninger. Når det også nå i stadig større grad brukes LED belsyning, er det nå kjøkken/kantine, og ikke minst elbil lading, som gir de store effekt-toppene. Et lavenergi næringsbygg har i dag en grunnlast tilsvarende en semihurtiglader. Det betyr at når du tilkobler 1 elbil for lading, dobles energiforbruket. Ofte betyr dette at ved tilkobling av 10 semihurtigladere, så vil du ha for lite tilgjengelig effekt.

Ved tilkobling av våre høyeffektive batterirack, som er både plassbesparende, og svært energieffektive, får du mer tilgjengelig energi når du trenger det. I tillegg vil de reduserte effekt-toppene gjøre installasjonen økonomisk lønnsom.

Da vi kan tilby flere typer batteriteknologi, som LiFePO4 og Litium titan oxid celler med overlegne syklus-tall, effektkapasitet og virkningsgrad for applikasjoner med mange ladesykluser, optimaliseres hvert enkelt anlegg, basert på driftsforhold, forbruk og tekniske installasjoner.

Alle våre systemer har eget interne BMS systemet(Battery Management System) som sikrer stabil og sikker drift. Med våre innovative vekselretttere, kan vi også koble til f. eks. solcelleanlegg direkte til de samme vekselretterne som brukes til batteriene. Slik oppnår vi mindre tap en i tradisjonelle systemer med egne vekselrettere til solcelleanlegget, og egne likerettere til batteriene.

Energilagring.JPG

For anlegg uten tilkobling til nett

Vi kan optimaliserer energiflyten med hybride løsninger og høyeffektive batterier

 

Ved bruk av våre høyeffektive batterier vil du få betydelig redusert dieseforbruk i forbindelse med energiproduksjon i anlegg uten tilkobling til nett. I tillegg vil utslipp av CO2 og NoX mer enn halveres som følge av at dieselaggregatene til enhver tid kan kjøres med normal last.

 

I dag kjører de fleste dieselaggregat store deler av tiden på for lav last, noe som fører til nedsoting, høyt dieselforbruk og store utslipp.

Da vi kan tilby flere typer batteriteknologi, som LiFePO4 og Litium titan oxid celler med overlegne syklus-tall, effektkapasitet og virkningsgrad for applikasjoner med mange ladesykluser, optimaliseres hvert enkelt anlegg, basert på driftsforhold, forbruk og tekniske installasjoner.

Ferroamp_Havbruk__4.jpg

Figur 1: Eksempel på energilagring i forbindelse med bolig og næringsbygg

Figur 2: Eksempel på energilagring i forbindelse med fiskeoppdrett

bottom of page